Program prosi o podanie współczynników liczbowych postaci ogólnej funkcji kwadratowej, i na ich podstawie oblicza deltę, a gdy jest ona równa 0 bądź od niego większa, wykonuje obliczanie miejsc zerowych. Program oblicza deltę tylko, gdy współczynnik a jest różny od 0.

Kod skryptu .js:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
var liczba = prompt("Podaj współczynnik a:");
var liczba2 = prompt("Podaj współczynnik b:");
var liczba3 = prompt("Podaj współczynnik c:");

var a = parseFloat(liczba);
var b = parseFloat(liczba2);
var c = parseFloat(liczba3);

if (a == 0)
{
 alert("To nie jest równanie kwadratowe");
}
else
{
 var delta = b*b - 4*a*c;
 var p = Math.sqrt(delta);

 if (delta == 0)
 {
  var wynik = -b / (2*a);
  alert("Równanie ma jedno rozwiązanie, wynosi: " + wynik);
 }

 if (delta > 0)
 {
  var x1 = (-b - p) / (2*a);
  var x2 = (-b + p) / (2*a);
  alert("Równanie ma dwa rozwiązania, pierwsze wynosi: " + x1 + ", a drugie: " + x2);
 }
 else
 {
  alert("Delta jest ujemna, równanie nie ma rozwiązań!");
 }
}