Od niedawna nie działa już biblioteka wiringPi, dlatego BCM8235 jest dobrym wyborem do programowania RPi

Pierwszy przykład dioda. Podłączamy przez rezystor tj.

PIN26 -> rezystor -> dioda+ -> dioda- -> GND

zgodnie z rysunkiem pinout:
RPi

i dalej piszemy wzorcowy program:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include <bcm2835.h>
#define PIN 26
int main(int argc, char **argv)
{
    if (!bcm2835_init())return 1;
    bcm2835_gpio_fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
    while (1)
    {
        bcm2835_gpio_write(PIN, HIGH);
        bcm2835_delay(200);
        bcm2835_gpio_write(PIN, LOW);
        bcm2835_delay(200);
    }
    bcm2835_close();
    return 0;
}

Kompilacja

1
gcc program.c -oprogram -lbcm2835