Program o architekturze klient – serwer napisany w Javie, służący jako prosty komunikator tekstowy. Przykład zaczerpnięty z podręcznika „Java dla programistów C++”.

Dla systemów Linux i Windows nie kompilować osobno – ten sam plik .class zadziała w obu systemach. Jeśli posiadamy najnowszą Javę i obawiamy się, że na innym komputerze będzie starszy interpreter kompilujemy kod poleceniem:

1
"C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_02\bin\javac" -source 1.2 -target 1.2 JavaTalker.java

Parametry source i target wskazują w jakiej wersji Java (najstarszej) wszystkie biblioteki programu były obecne (tu: wersja 1.7 udaje wersje 1.2). Z dystrybucjami Linuxa często nie jest dostarczana najnowsza wersja interpretera B-code.

Tak skompilowany kod uruchamiamy na jednym komputerze w trybie serwera (np. Linux, program otworzy domyślnie port 500). Dodajmy, że program uruchamia się w trybie tekstowym, nie wymaga X-servera.

1
java JavaTalker -server

a na drugim jako klient łączymy się z serwerem (może być to komputer np. w systemie Windows):

1
java JavaTalker -port 500 192.168.1.9

adres IP zmieniamy na adres naszego serwera Java oczekującego na połączenie.

Jest to też przykład na to, jak umieścić trzy klasy w jednym pliku Java (zazwyczaj każda klasa ma kod zapisany w osobnym pliku).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
import java.io.*;
import java.net.*;

public class JavaTalker
{
  boolean server;
  int port = 500; //domyślny port
  Socket sock;
  String host = null;
 
  public void parseArgs(String args[])
  {
    //funkcja interpretuje parametry wejściowe wpisywane z konsoli przy uruchamianiu:
    int i=0;
    while (i < args.length)
    {
      if (args[i].equals("-port"))
      {
        port = Integer.valueOf(args[i+1]).intValue(); //pobranie numeru portu z następnego argumentu -port 300
        i+=2; // przejście o 2 argumenty dalej
      }
      else if (args[i].equals("-server"))
      {
        server = true; //tryb serwera będzie uruchamiany
        i++;
      }
      else if (i != args.length-1)
      {
         System.out.println("Uzycie:"); //wpisano błędnie parametry - wypisujemy więc help:
         System.out.println(" (server) JavaTalker [-port port] [-server]");
         System.out.println(" (klient) JavaTalker [-port port] [hostname]");
         System.exit(0);
      }
      else
      {
         host = args[i];
         i++;
      }
    }
  }

  public static void main(String args[])
  {
    //funkcja statyczna - uruchamiana analogicznie do main() w C++
    new JavaTalker(args); //ponieważ funkcja jest statyczna - tworzy "swój" obiekt
  }

  public JavaTalker(String args[])
  {
     //Konstruktor klasy
     parseArgs(args); //interpretuj parametry tekstowe wejścia
     if (server) //trzeba uruchomić klienta czy serwer?
       server();
      else client();
  } 
  public void busyWait(DataInputStream inStream)
  {
    try
    {
      while (inStream.available() <= 0)
      {
        Thread.currentThread().sleep(100);
      }
    }
    catch (InterruptedException e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
    catch (IOException e)
    {
     System.out.println(e.getMessage());
    }  
  }


  public void server()
  { //odpalenie serwera
    try
    {
     InetAddress serverAddr = InetAddress.getByName(null);
     System.out.println("Czekam na polaczenie na maszynie " +
       serverAddr.getHostName() + " na porcie " + port + "." );
     ServerSocket serverSock = new ServerSocket(port,50);
     sock = serverSock.accept();
     System.out.println( "Przyjalem polaczenie z "+
       sock.getInetAddress().getHostName()+".");
     new JavaTalkerWriter(this).start();
     new JavaTalkerReader(this).start();
    }
    catch (IOException e)
    {
     System.out.println(e.getMessage()+" blad polaczenia z klientem.");        
    }
 }

 public void client()
 { //uruchomienie klienta
  try
  {
   InetAddress serverAddr = InetAddress.getByName(host);
   sock = new Socket(serverAddr.getHostName(), port, true);
   System.out.println("Polaczenie z serverem " + serverAddr.getHostName() +
                      " na porcie " + sock.getPort() + ".");
   
   new JavaTalkerWriter(this).start();
   new JavaTalkerReader(this).start();
  }
  catch (IOException e)
  {
   System.out.println(e.getMessage() + ":Brak polaczenia z serverem.");
  }
 }
}

class JavaTalkerReader extends Thread
{
  //osobna klasa odbierająca komunikat
  JavaTalker talker;

  public JavaTalkerReader(JavaTalker talker)
  {
    this.talker = talker;
  }
 
  public synchronized void run()
  {
   try
   {
    DataInputStream userIn = new DataInputStream(System.in);
    DataOutputStream remoteOut = new DataOutputStream(talker.sock.getOutputStream());
    while (true)
    {
     talker.busyWait(userIn);
     remoteOut.writeChars(userIn.readLine() + '\n');
    }
   }
   catch (IOException e)
   {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.out.println(": Polaczenie zerwane." );
   }
  }
}

class JavaTalkerWriter extends Thread
{
  //trzecia klasa wysyła komunikat
  JavaTalker talker;
 
  public JavaTalkerWriter( JavaTalker talker )
  {
   this.talker = talker;
  }
 
  public synchronized void run()
  {
   try
   {
    DataInputStream remoteIn = new DataInputStream(talker.sock.getInputStream());
    while (true)
    {
     talker.busyWait(remoteIn);
     System.out.println(remoteIn.readLine());
    }
   }
   catch (IOException e)
   {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.out.println(": Polaczenie zerwane.");
   }
  }
 }