Metronom v2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
//by Niko & Michuu^^
#include <iostream>
#include <windows.h> //_beep i Sleep
#include <conio.h> //getch(); i kbhit();

using namespace std;

int main()
{
   int a,b,c,m,t,q;
   q=0;
   a=440;  //czestotliwosc beepa
   b=880;  //czestotliwosc beepa akcentujacego
   
   while(q!='q')
   {
                   
   cout<<"Podaj tempo (BPM): ";
   cin>>t;        
   
   cout<<"Podaj metrum (x/4): ";
   cin>>m;  
   
   cout<<"Aby zresetowac ustawienia, nacisnij dowolny klawisz."<<endl;
   cout<<"Aby zakonczyc program, nacisnij klawisz 'Q'.\n"<<endl;
 
   c=60000/t/10;      //dlugosc beepa
         
   int stoper;
   stoper=0;          // licznik
   q=1;
   
  do
  {  
       _beep(stoper%m==0? b : a ,c);   //akcent na raz    
       Sleep(60000/t-c);
       stoper++;
       
       if (kbhit())  //sprawdza czy jest wcisniety jakis klawisz
       {
                     q=getch();  //pobieranie wcisnietego klawisza (nie trzeba naciskac enter po wpisaniu wartosci)
                     break;
                     }
       }
       
       while(!kbhit());
  system("cls");  //czyszczenie ekranu
}
   
   return 0;
}
C