Program demonstruje operacje na tablicy liczb całkowitych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
#include <cstdlib>
#include <iostream>
//Autor: Damian Kaczor
//Program tworzy tablicę dynamiczną, oblicza maksimum, minimum, sumę i średnią dla tej tablicy


using namespace std;
int wprowadz(int * &t)
//tworzenie tablicy n-elementowej
{
    int n;
    cout<<"Wprowadz ilosc elementow:";
    cin>>n;
    t=new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"Podaj element nr "<<i+1<<": ";
      cin>>t[i];
   }
    return n;

}int max(int *t,int n)
//oblicza maksium wewnatrz tablicy n-elementowej
{
   
    int wynik = t[0];
    for(int i=0;i<n;i++)
            if(t[i]>wynik)wynik=t[i];
    return wynik;
}


int min(int * t,int n)
//oblicza minimum wewnatrz tablicy n-elementowej
{
    int wynik = t[0];
    for(int i=0;i<n;i++)
            if(t[i]<wynik)wynik=t[i];
    return wynik;
}


int suma(int * t,int n)
//oblicza sume wszystkich liczb wewnatrz tablicy n-elementowej
{
    int wynik = 0;
    for(int i=0;i<n;i++)
        {
            wynik=wynik+t[i];
         }      
    return wynik;
}


double sr(int * t,int n)
//oblicza srednia wszystkich liczb wewnatrz tablicy n-elementowej
{
double wynik = 0;
       for(int i=0;i<n;i++)
       {
               wynik=wynik+t[i];
       }      
       wynik=wynik/(double)n;
       return wynik;
}


void wypisz(int * t,int n)
//Wyświetla elementy tablicy n-elementowej
{
     cout<<"Elementy tablicy to:"<<"\n";
     for(int i=0;i<n;i++)
       {
             cout<<t[i]<<",";  
       }      
}int main(int argc, char *argv[])
{
    //Wyświetla wyniki obliczen
    int *t,n;
    n=wprowadz(t);
    cout<<"Najwieksza to:"<<max(t,n)<<"\n";  
    cout<<"Najmniejsza to:"<<min(t,n)<<"\n";  
    cout<<"Suma to:"<<suma(t,n)<<"\n";
    cout<<"Srednia to:"<<sr(t,n)<<"\n";
    wypisz(t,n);
    cout<<"\n";
    delete t;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
C