Program przygotowany na zamówienie Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.

Maturzysta wchodzi do sali egzaminacyjnej i losuje stolik w aplikacji, numer wyświetla się jako duża liczba na środku ekranu i zostaje wpisany do kolejki. Przy kolejnym losowaniu numery wylosowane nie są brane pod uwagę

Działający program można uruchomić pod adresem:
http://ti.fulara.com/~adam/losowanie_stolikow/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
<html>
        <head>
                <style>
                        div.formularz {
                         font-family: verdana, arial;
                         text-align:center;
                        }
                       
                        div.wielki {
                                position:relative;
                                z-index:1;
                                width:380;
                                height:366;
                                font-size:300px;
                                text-align:center;
                                font-family: verdana, arial;
                                }
                        .wielki .bg {
                                position: absolute;
                                z-index: -1;
                                top: 0;
                                bottom: 0;
                                left: 0;
                                right: 0;
                                background: url("http://zs2.fulara.com/images/logo_zs2.png") center center;
                                opacity: .15;
                                width: 100%;
                                height: 100%;
                        }
                        div.stopka {
                                font-size:12pt;
                                color:#999999;
                                text-align:center;
                                font-family: verdana, arial;
                        }
                        a.link {
                        font-size:12pt;
                                color:#777777;
                                text-align:center;
                                font-family: verdana, arial;
                        }
                        h1 {
                                font-family: verdana, arial;
                                text-align:center;
                                color:#000044;
                        }      
                                                       
                </style>
                <script>

var liczby = new Array();
var i = 0;

function pobierz() {
        var zakres = parseInt(document.getElementById('zakres').value);
        if (zakres != null && zakres != '' && zakres>2 && zakres<200)
        {
                document.getElementById('zakres').disabled=true;
                document.getElementById('losujacy').disabled=false;
                document.getElementById('ok').disabled=true;
        }
}

function jest( losowa ) {
        //sprawdza czy nie ma w tablicy
  var j;
  for (j=0; j<i; j++)
     if (liczby[j]==losowa)
                return true;
               
        return false;
}
       
function losuj() {
        var zakres = document.getElementById('zakres').value;
        var losowa=0;
        do
        {
                losowa = 1 + Math.floor(Math.random() * zakres);
        } while (jest(losowa));
       
        liczby[i]=losowa;
        i++;
        document.getElementById('wynik').innerHTML =  '<div class="bg"></div>' + losowa;
        document.getElementById('wylos').innerHTML += losowa;
        if (i==zakres) //koniec programu
                document.getElementById('losujacy').disabled=true;
         else // przecinek po kolejnej liczbie
                document.getElementById('wylos').innerHTML += ', ';
}

                </script>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Losowanie stolików na egzamin</title>
        </head>
        <body>
                <h1>Losowanie stolików na egzamin</h1>
                <div class="formularz">
                        <form>
                                ilość stolików: <input id="zakres" type="number" min="2" max="200" size="4" maxlen="3">
                                <input class="myButton" type="button" value="ok" id="ok" onclick="pobierz()"><br><br>
                                <input type="button" value="Losuj" id="losujacy" onclick="losuj()" disabled>
                        </form>
                        <div id="wylos">
                                Wylosowane stoliki:
                        </div>
                </div>
                <br>
                <center>
                        <div id="wynik" class="wielki" align="center">
                                <div class="bg"></div>
                                <br>
                        </div>
                </center>
        <div class="stopka">
                <br>
                &copy; <a class="link" href="http://fx-team.fulara.com/">FX-Team</a> 2015
        </div>
</body>
</html>