Logowanie do SSH za pomocą kluczy zwiększa znacząco bezpieczeństwo serwera i gwarantuje, że tylko osoby posiadające plik z kluczem mogą wejść na serwer. Dziś najpopularniejszy rodzaj ataku na serwer SSH to brutal force – wpisywanie słownikowych haseł, co stanowi problem przy dużej ilości kont użytkowników na serwerze.

Plik klucza użytkownik generuje sam programem PuTTYgen, nie wymaga on instalacji:
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/puttygen.exe. Musimy wygenerować dwa pliki, jeden wgramy na serwer, drugi z hasłem mamy „przy sobie”.

Procedura:

 1. Kliknąć GENERATE
 2. Poruszając myszką w pustym obszarze generujemy liczby losowe potrzebne dla klucza
 3. Kopiujemy cały klucz publiczny widoczny w górnej części
 4. Zapisujemy go w pustym pliku notatnika pod nazwą „authorized_key” (bez rozszerzenia). Zwróć uwagę, czy skopiowałeś cały ciąg znaków, plik może zawierać tylko jedną linijkę. Nie wolno dopisywać do niego innych znaków (np. spacji)
 5. Na serwerze (przez FTP) w swoim katalogu domowym tworzymy podkatalog
  1
  .ssh

  (kropka oznacza ukryty katalog)

 6. Wgrywamy do tego katalogu plik „authorized_key”
 7. Na chwilę wracamy do programu PuTTYgen, w którym wpisujemy dwa razy to samo hasło, jako „Passphrase”
 8. Musimy jeszcze wygenerować plik, który potem potrzebujemy mieć przy sobie w czasie logowania, w tym celu klikamy „Save Private Key” – to będzie nasz klucz *.ppk, który warto mieć „przy sobie”.

Procedura instalacji opisana jest też na stronie :Instalacja kluczy w SSH, łącznie z konfiguracją serwera SSH.

Najprostszy sposób łączenia przez Putty i WinSCP:

 1. Pobieramy i włączamy program Pageant z pakietu: ze strony PuTTY (ważne, aby zainstalować cały pakiet, bo potem system nie widzi powiązań)
 2. Uruchamiamy go (pojawi się jako TrayIcon przy zegarku)
 3. Klikamy ADD Key
 4. Podajemy lokalizację pliku prywatnego *.ppk (tego, którego mamy mieć przy sobie)
 5. Wprowadzamy poprawne hasło ustawione przy generowaniu klucza (PassPhrase)
 6. Klucz pojawia się na liście, od tej pory możemy używać PuTTY i WinSCP przez SSH bez podawania haseł, jedynie przy pierwszym uruchomieniu Pageant będzie trzeba wpisać hasło Passphrase