Procedura wysyłania pakietu przez Websocket w C++ z wykorzystaniem biblioteki lws.

 1. Musimy wygenerować sztuczne wywołanie zdarzenia LWS WRITEABLE (głównego przerwania LWS). To zdarzenie skonstruowano specjalnie w tym celu
 2. Zapamiętujemy uchwyt WSI z poprzednich wywołań przerwania np. w zmiennej globalnej (deklarowanej przed callback_minimal() )
  1
  struct lws *globalWsi = NULL; //web socket instance

  ,
  a następnie wewnątrz callback tuż przed switch():

  1
  globalWsi = wsi;
 3. Przekazujemy dane do wysłania (np. przez inną zmienną globalną), w przykładzie to: bool writeableRfid (czy jest coś do wysłania?) oraz string writeableRfidData (dane do wysłania) – obie zmienne globalne ustawia inny wątek.
 4. w callback_minimal -> switch() -> case LWS_CALLBACK_SERVER_WRITEABLE: dodajemy obsługę naszych nowych zmiennych do wysłania np.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  case LWS_CALLBACK_SERVER_WRITEABLE: // = 11
                  if (writeableRfid) //FX: jest Rfid do wysłania do Cordovy, globalna zmienna
                  {
                          odp = "RFID " + writeableRfidData; //skopiowanie klucza RFID z wątku odczytującego RFID z Pythona
                          vhd->amsg.len = odp.length(); //len; //tu tworzymy odpowiedź??
                          /* notice we over-allocate by LWS_PRE */
                          vhd->amsg.payload = malloc(LWS_PRE + odp.length() );//len); //tu rezerwujemy pamięć odpowiedzi?
                          if (!vhd->amsg.payload) {
                                  lwsl_user("OOM: dropping\n");
                                  break;
                          }
                          memcpy((char *)vhd->amsg.payload + LWS_PRE, (const char *)odp.c_str(), odp.length());
                          //^FX zamiana na c_str ze string
                          vhd->current++;

                          //oczekiwanie na kolejnego Rfid:
                          writeableRfid = false;
                  }      
                  if (!vhd->amsg.payload)
                          break;
                  ////// Tu dalsza część po staremu z tego CASE.
 5. w innym wątku wywołujemy WRITEABLE dla LWS:

  1
  2
  3
  4
                       //tu gromadzimy w bufferRFID dane do wysłania
                          writeableRfidData = bufferRFID; //zmienna globalna do wysłania przez WebSocket
                          writeableRfid = true; // zmienna globalna -> jest RFID do wysłania do Cordovy!
                          lws_callback_on_writable(globalWsi); //żądanie uruchomienia żądania WRITEABLE na serwerze