Server MySQL w Debianie wymaga drobnej konfiguracji,

w pliku /etc/mysql/my.cnf:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
[client]
default-character-set=utf8

[mysql]
default-character-set=utf8


[mysqld]
collation-server = utf8_general_ci
init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server = utf8
#błędy po polsku:
lc-messages = pl_PL
#ustawiamy dni tygodnia i nazwy miesięcy na polskie:
lc-time-names = pl_PL
language = polish

[mysqldump]
default-character-set=utf8

po zalogowaniu do bazy sprawdzamy rezultat poleceniem

1
2
3
SHOW VARIABLES LIKE 'char%';
SHOW VARIABLES LIKE 'lc%';
SELECT DAYNAME('2010-01-01'), MONTHNAME('2010-01-01');

W wyniku powinny pojawić się wpisy VALUES w stylu pl_PL i utf8. W ostatnim zapytaniu nazwy miesięcy i dni będą już w języku polskim. Można to też zmienić w aplikacji na dowolny inny język zapytaniem

1
SET lc_time_names = 'es_MX';