Kółko i krzyżyk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
//Autorzy: Karol Kałkus i Patryk Guździoł
#include <iostream>
using namespace std;

void wypisz (char t[3][3])
     {
             const char c1= (char)196,
             c2=(char)197,
             c3=(char)179;
             
            for(int i=0;i<3;i++)
                    {
                                for(int j=0;j<3;j++)
                                cout<<t[i][j]<<(j<2 ? c3:'\n');
                                if(i<2)
                                cout<<c1<<c2<<c1<<c2<<c1 <<"\n";
                                                 
                    }
     }
     
int z(int x)
{  return x-1; }
     
int podaj ()
{
    int o;
    do
     {
          cin>>o;
       if (o<1 || o>3)
       cerr<<"Zla liczba, podaj jeszcze raz: ";  
     }
     
      while(o<1 || o>3);
    return o;
}    
     
void kolko (char t[3][3])
{
   int x,y;  
 cout<<"KOLKO"<<endl;
 do
 {
  cout<<" Podaj wiersz od 1 do 3: ";
  x=podaj();  
  cout<<" Podaj kolumne od 1 do 3: ";
  y=podaj();
  if (t[z(x)][z(y)]!=' ')
  cerr<<"To pole jest zajete."<<endl;
}
 while (t[z(x)][z(y)]!=' ');  
       t[z(x)][z(y)]='O';
 
}

int sprawdz_x (char t[3][3])
{
     int i;
     for ( i=0;i<3;i++)
     {
             if ((t[i][0]=='X') && (t[i][1]=='X') && (t[i][2]=='X'))
             {
             cout<<"WYGRAL KRZYZYK\n";
             
             return 1;
             }  
     }
     for ( i=0;i<3;i++)
     {
             if ((t[0][i]=='X') && (t[1][i]=='X') && (t[2][i]=='X'))
             {
             cout<<"WYGRAL KRZYZYK\n";
             
             return 1;
             }  
     }
     if ((t[0][0]=='X') && (t[1][1]=='X') && (t[2][2]=='X'))
             {
             cout<<"WYGRAL KRZYZYK\n";
             
             return 1;
             }
     if ((t[0][2]=='X') && (t[1][1]=='X') && (t[2][0]=='X'))
             {
             cout<<"WYGRAL KRZYZYK\n";
             
             return 1;
             }
return 0;    
}

int sprawdz_o (char t[3][3])
{
     int i;
     for ( i=0;i<3;i++)
     {
             if ((t[i][0]=='O') && (t[i][1]=='O') && (t[i][2]=='O'))
             {
             cout<<"WYGRALO KOLKO\n";
             
             return 1;
             }  
     }
     for ( i=0;i<3;i++)
     {
             if ((t[0][i]=='O') && (t[1][i]=='O') && (t[2][i]=='O'))
             {
             cout<<"WYGRALO KOLKO\n";
             
             return 1;
             }  
     }
     if ((t[0][0]=='O') && (t[1][1]=='O') && (t[2][2]=='O'))
             {
             cout<<"WYGRALO KOLKO\n";
             
             return 1;
             }
     if ((t[0][2]=='O') && (t[1][1]=='O') && (t[2][0]=='O'))
             {
             cout<<"WYGRALO KOLKO\n";
             
             return 1;
             }
 return 0;  
}
void krzyzyk (char t[3][3])
{
     int x,y;
 cout<<"KRZYZYK"<<endl;
 do
 {
  cout<<" Podaj wiersz od 1 do 3: ";
  x=podaj();
  cout<<" Podaj kolumne od 1 do 3: ";
  y=podaj();
  if (t[z(x)][z(y)]!=' ')
  cerr<<"To pole jest zajete."<<endl;
}
 while (t[z(x)][z(y)]!=' ');
       t[z(x)][z(y)]='X';
 
}
     
int main()
{
    char t[3][3];
 
    int x,y,koniecgry=0;
        for(int i=0;i<3;i++)
        {
                                for(int j=0;j<3;j++)
                                t[i][j]=' ';
        }
        int i=1;
        do
        {
          kolko(t);
          if  (sprawdz_o(t)) koniecgry++;
          wypisz(t);
          if (koniecgry==0)
          {
           krzyzyk(t);
           if  (sprawdz_x(t)) koniecgry++;
           wypisz(t);
          }
         i++;
        } while  (i<=4 && koniecgry==0);
       
    system("PAUSE");
}
C