Szkielet programu z obsługą pliku wejściowego w C++


Można wykorzystać m. in. w zadaniu 63.3 ze zbioru CKE, liczba czynników rozkładu ma być równa 2 (tej części nie zaimplementowano)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

class file
{
        ifstream inFile;
       
        public:
                file();
                ~file();
                void loop(); //pętla wczytująca z pliku
//USER CODE 1: pozostałe metody programu
};


file::file()
{
        inFile.open("ciagi.txt"); //tu nazwa pliku wejscia
        if (!inFile.good())
        {
                cerr << "Blad - pliku nie da sie otworzyc!\n";
                exit(1);
        }
}

file::~file()
{
        inFile.close();
}

//USER CODE 2: pozostałe metody - implementacja

void file::loop()
{
        string data; //lub np. int jeśli czytamy liczby
        while (!inFile.eof()) //string po stringu (do spacji/nowej linii) wczyta cały plik
        {
                inFile >> data;
//USER CODE 3: obsługa danych wczytanych z pliku za pomocą metod powyżej
                cout << data <<" ";
        }
}

int main()
{
        file f;
        f.loop();
        return 0;
}

Przykład użycia w zadaniu maturalnym 63.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

class file
{
        ifstream inFile;
       
        public:
                file();
                ~file();
                void loop(); //pętla wczytująca z pliku
                bool even(string);
                bool twoCycle(string);
};


file::file()
{
        inFile.open("c:\\pliki\\ciagi.txt");
        if (!inFile.good())
        {
                cerr << "Blad - pliku nie da sie otworzyc!\n";
                exit(1);
        }
}

file::~file()
{
        inFile.close();
}


bool file::even(string s)
{
        return s.size() % 2 == 0;
}


bool file::twoCycle(string s)
{
        if (!even(s)) //jesli ciag jest nieparzysty to na pewno NIE JEST DWUCYKLICZNY
           return false;
       
        string s1 = s.substr(0, s.size()/2), //od 0 znaku ilość znaków = pół dlugosci
                        s2 = s.substr(s.size()/2);  //od polowy ciagu do końca (brak drugiej liczby)
                           
        return s1==s2;             
}

void file::loop()
{
        string data; //lub np. int jeśli czytamy liczby
        while (!inFile.eof()) //string po stringu (do spacji/nowej linii) wczyta cały plik
        {
                inFile >> data;
         
                if( twoCycle(data) )
                   cout << data << endl;
        }
}

int main()
{
        file f;
        f.loop();
        return 0;
}

Przykład z metodą virtual 63.1

Bardziej zaawansowany przykład z dziedziczeniem i metodą wirtualną, to samo zadanie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdlib>

using namespace std;

class file {  
    protected:
                ifstream inFile;      
               
    public:    
        file();
        ~file();
        virtual void loop()=0;
};

file::file() {
    inFile.open("ciagi.txt");
    if (!inFile.good())
        {
                cerr << "Blad - pliku nie da sie otworzyc!\n";
                exit(1);
        }
}


file::~file() {
    inFile.close();
}

//////////////////////////////////////////

class exercise63_1
   : public file
{
                bool even(string);
                bool twoCycle(string);
               
    public:
        virtual void loop();            //przykrycie funkcji wirtualnej    
};bool exercise63_1::even(string s)
{
        return s.size() % 2 == 0;
}bool exercise63_1::twoCycle(string s)
{
        if (!even(s)) //jesli ciag jest nieparzysty to na pewno NIE JEST DWUCYKLICZNY
           return false;
       
        string s1 = s.substr(0, s.size()/2), //od 0 znaku ilość znaków = pół dlugosci
                        s2 = s.substr(s.size()/2);  //od polowy ciagu do końca (brak drugiej liczby)
                           
        return s1==s2;            
}

void exercise63_1::loop()
{
        string data; //lub np. int jeśli czytamy liczby
        while (!inFile.eof()) //string po stringu (do spacji/nowej linii) wczyta cały plik
        {
                inFile >> data;
         
                if( twoCycle(data) )
                   cout << data << endl;
        }
}

int main(int argc, char** argv) {
    exercise63_1 exercise;
    exercise.loop();
    return 0;
}

Plik danych
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/inf-pr-dane.zip

C