Biblioteka libjsoncpp to standardowa biblioteka w Raspbianie do obsługi danych w formacie JSON.

Instalujemy bibliotekę:

1
sudo apt-get install libjsoncpp-dev

Przykładowy program (ze strony www) zawiera wersję z plikami zewnętrznymi JSON.

programJSON.cpp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <jsoncpp/json/json.h>

using namespace std;

string JSONstring = R"~(
{
    "imie":"Jan",
    "nazwisko": "Kowalski",
    "pesel": 12345678910
}
)~"
;


int main() {
    Json::Reader reader;
    Json::Value obj;
    reader.parse(JSONstring, obj);     // Tu zamiast stringu można dać zmienną ifstream
    cout << "Nazwisko: " << obj["nazwisko"].asString() << endl;
    cout << "First name: " << obj["imie"].asString() << endl;
    return 0;
}

Kompilacja i uruchomienie:

1
2
 g++  programJSON.cpp -oprogramJSON -ljsoncpp
./programJSON