CGI to technologia pisania aplikacji internetowych w dowolnym języku programowania obsługiwanym przez serwer www (C++, Perl, Bash, Java i in.). Wszystko, co jest nam potrzebne, to serwer z obsługą CGI i zainstalowaną Javą (wystarczy JRE).

Uruchomimy Javę w technologi CGI – generując dynamiczną stronę HTML na serwerze.

Oto procedura:

 1. Tworzymy katalog o nazwie cgi-bin w public_html
 2. Tworzymy kod odpalający aplikację Java jako skrypt cgi, UWAGA! aby polskie czcionki działały musimy tu dodać kodowanie UTF-8 jako parametr. Tworzymy plik tekstowy
  programjava.cgi:

  1
  2
  3
  #!/bin/bash
  java -Dfile.encoding=UTF-8 javacgi
  exit 0
 3. Teraz przyszła pora na nasz program CGI, javacgi.java:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  import java.util.Map;

  class javacgi
  {
     public static void main(String args[])
     {
             /* Jeśli polskie znaki nie działają, można odkomentować te 4 linie:
              System.setProperty("file.encoding","UTF-8");
              Field charset = Charset.class.getDeclaredField("defaultCharset");
              charset.setAccessible(true);
              charset.set(null,null);  */


                  System.out.println(
                   "Content-type: text/html; charset=UTF-8\n\n" +  //musi być jako 1sza linia
                    "<HTML lang="pl">\n" +
                      "<HEAD>\n" +
                        "<meta charset="utf-8" />"+
                        "<TITLE>Test CGI w Javie</TITLE>\n" +
                      "</HEAD>\n" +
                      "<BODY>\n" +
                        "<H1>Program JAVA generujący kod HTML!</H1>\n" +
                      "<p>Polskie znaki: ąśćźżńĄŚŹŻĆ</p></BODY>\n" +
                    "</HMTL>\n"
                   );

          //Wypisanie w pętli zmiennych systemowych, przydatne jeśli chcemy np. odczytać zmienne formularza:
          Map<String, String> env = System.getenv();
          for (String envName : env.keySet())
               System.out.format("%s=%s<BR>\n", envName, env.get(envName));
       }
  }
 4. Program kompilujemy:
  1
  javac javacgi.java

  Źródło można przenieść do innego katalogu ze względów bezpieczeństwa poza public_html i cgi-bin.

 5. Teraz musimy nadać w Linuxie, będąc w katalogu cgi-bin, skryptowi Bash uprawnienia do wykonywania:
  1
  chmod a+x programjava.cgi

  Jeśli nam się udało, poleceniem ./programjava.cgi uruchomimy naszą aplikację Java.

 6. A teraz wisienka na torcie, uruchamiamy na naszym serwerze program CGI z przeglądarki wpisując:
  1
  http://serwer.com/~uzytkownik/cgi-bin/programjava.cgi

  Można na końcu dodać parametry np. z formularza np.

  1
  http://serwer.com/~uzytkownik/cgi-bin/programjava.cgi?imie=Jan&nazwisko=Kowalski

  Będą one widoczne w zmiennych systemowych jako QUERY_STRING