Pierwszy program java, wypisuje komunikat.

program.java:

1
2
3
4
5
6
7
class program
{
        public static void main(String args[])
        {
                System.out.println("Witaj");
        }
}

w Linuxie kompilujemy:

1
javac program.java

po kompilacji zostanie utworzony plik program.class.
UWAGA! Każdy nowy projekt java TRZEBA ZAPISAĆ W OSOBNYM KATALOGU.

uruchamiamy:

1
java program

UWAGA! Plik musi się nazywać TAK SAMO jak klasa tj „class program” odpowiada nazwie pliku „program.java”

Objaśnienia programu

Instrukcja System.out.println – wypisanie na ekranie (NIE DZIAŁA w Androidzie – tam używamy LOGów).

Funkcja
public static void main(String args[]) {….}
– to główny blok programu uruchamiany po starcie.

Instalacja JAVA w systemie LINUX (dla stawiających serwer)

Instalacja Javy na serwerze Debiana odbywa się przez pobranie 2 pakietów:

1
2
3
 apt-get install openjdk-7-jre
 apt-get install openjdk-7-jdk
 apt-get install libmysql-java

Opcjonalnie inny pakiet JDK można zainstalować tak:

1
 apt-get install default-jdk

Jeśli chcemy używać JSP musimy zainstalować serwer Tomcat integrujący się z Apache:

1
 apt-get install tomcat7

JDK – Java Development Kit – kompilator i programy pomocnicze
JRE – Java Runtime Enviroment – środowisko do uruchamiania Javy (system operacyjny sam nie potrafi uruchomić programu, bo Java nie generuje plików typu .EXE, ani uruchamialnych programów Linux, tylko uniwersalny B-Code, aby uruchomić program musimy wpisać java program). Ma to zaletę – program skompilowany w Linuxie zadziała pod Windowsem i każdym innym systemem zawierającym maszynę Javy (JRE).
Trzeci pakiet służy do komunikacji Javy z MySQL.