Instrukcja instalacji i konfiguracji biblioteki IPlug2 będącej darmowym standardem w świecie efektów VST.

Pobieramy IPlug2

1
git clone https://github.com/iPlug2/iPlug2

Teraz ze strony Steinberg->Developer pobieramy VST3 SDK.
https://www.steinberg.net/en/company/developers.html
Rozpakowujemy w osobnym katalogu.

Teraz trzeba dołączyć (przekopiować z rozpakowanego VST3 SDK) katalogi VST3 SDK do biblioteki iPlug zgodnie z listą:

1
iPlug2\Dependencies\IPlug\VST3_SDK\Readme.md

Podobnie w przypadku SDK2, ale od 2018 roku Steinberg już jej nie wspiera, nie udostępnia i w przypadku
tworzenia efektów VST2 wymaga specjalnego pozwolnia licencyjnego.

Kompilujemy przykłady plikiem .bat:

1
.\examples\buildall-win.bat

Błędy zapisane w pliku build_errors.log dotyczą innych formatów i technologii, pliki EXE i DLL powinny się wygenerować w katalogu: examples\nazwa\build-win\

Pliki VST (32 i 64 bitowe wg potrzeb) można potem przekopiować do katalogu VST np. c:\program files\Steinberg\VST\ i uruchomić host np. Reaper z tym katalogiem VST (ctrl+P, VST – wskazać katalog).

Powiedzmy, że chcemy skompilować jeden tylko projekt IPlugEffect i tylko dla 64 bitów.
Możemy w katalogu projektu utworzyć plik build.bat:

1
2
3
del build_errors.log
call "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvarsall.bat" x86_x64 8.1 10.0.18362.0
msbuild ./IPlugEffect.sln /p:configuration=release /p:platform=x64 /nologo /noconsolelogger /fileLogger /v:quiet /flp:logfile=build_errors.log;errorsonly;append

W linii call na końcu podajemy platformę:
-x86_x64 (32+64 bit) lub np. x64 (tylko 64 wersja)
-8.1 wersja SDK – odczytujemy naszą wersję SDK – będzie nowsza: np.

1
call "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvarsall.bat" x64 10.0.18362.0

W pliku SLN: IPlugEffect.sln wyłączamy (#) wersję AAX generującą błędy

1
2
#Project("{8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}") = "IPlugEffect-aax", "projects\IPlugEffect-aax.vcxproj", "{DC4B5920-933D-4C82-B842-F34431D55A93}"
#EndProject

Teraz już można skompilować projekt:

1
build

Nie powinno być błędów, kompilacja utworzy 3 pliki:
-build-win\*.dll (VST2)
-build-win\*.exe (Uruchamialny program z pluginem!)
-build-win\vst3\x64\Release\*.vst3 (VST3)

C