Serwer został zabezpieczony, do logowania będzie potrzebny klucz, który jest czymś w rodzaju dowodu osobistego do logowania.

1. Programy

Na początek będą nam potrzebne dwa programy:

  1. Pakiet Putty + generator klucza + serwer kluczy
  2. WinSCP, tutaj też w menu Languages moża pobrać język polski

2*. Generowanie kluczy ppk

Jeśli masz już klucz u siebie i na serwerze, przejdź do punktu następnego.

Szczegółowa instrukcja ze screenshotami w formacie Word 2010 przygotowana przez Mikołaja Lamentowicza z I ATI znajduje się tutaj.

Programem PuTTy Gen generujemy parę kluczy. Więcej na ten temat przeczytacie tu:
Generowanie kluczy PuTTy Gen. Koniecznie nadajemy hasło Passphrase, które będzie wymagane raz przy uruchamianiu Pageant

Można też wygenerować te klucze bezpośrednio w konsoli Linux. Można w tym celu uruchomić skrypt BASH:

1
2
3
4
5
6
7
8
#!/bin/bash
UZYTKOWNIK=$(whoami)
echo "Tworzenie kluczy SSH dla użytkownika..."
ssh-keygen -b 2048 -t rsa -C  "$UZYTKOWNIK 201"
mv ~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys
echo "Konwersja klucza na format PuTTy..."
puttygen ~/.ssh/id_rsa -o ~/.ssh/$UZYTKOWNIK.ppk
echo "Klucz został utworzony!"

Logujemy się kluczem

Uruchamiamy program Pageant -> ikona koło zegarka + prawy klawisz myszy -> Addkey -> wybieramy plik klucza i podajemy hasło. Od tej pory system pamięta, że jesteśmy autoryzowanymi użytkownikami klucza i kolejne logowania (do czasu restartu Windows) są bez hasła.

Teraz uruchamiamy WinSCP (Pageant musi być działający w tle).
Protokół: SFTP
Nazwa hosta: ti.fulara.com
Numer portu: 8821
Nazwa użytkownika: nasz_użytkownik
Hasło: PUSTE zostawiamy
Sesję zapisujemy pod nazwą wg uznania, dobry zwyczaj to użytkownik@sala201.fulara.com

Aby zalogować się przez SSH, uruchamiamy Putty i podajemy TYLKO nazwę użytkownika. Program zaloguje się automatycznie pobierając nasz klucz z Pageant.

Na serwerze katalog public_html zawiera pliki dostępne pod adresem http://sala201.fulara.com/~uzytkownik/