Wszyscy swoją przygodę z elektroniką i Rasbperry Pi zaczynają od programu mrugającej diody. Kod w języku C przedstawia się następująco:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>

    int main (void)
    {
      int pin = 7;
      printf("Mrugająca dioda\nCtrl+C - koniec");
      if (wiringPiSetup() == -1) return 1; //błąd
      pinMode(pin, OUTPUT); // oznaczamy nasz pin jako wyjście dla napięcia  3,3V
      while(1)
      {
        printf("LED On\n");
        digitalWrite(pin, 1);
        delay(250);
        printf("LED Off\n");
        digitalWrite(pin, 0);
        delay(250);
      }
      return 0;
    }

Kompilujemy:

1
gcc dioda.c -o dioda -lwiringPi

Obsługa GPIO musi być włączona w raspi-config.
UWAGA! Podłączamy obwód na wyłączonym Raspberry Pi, wszystkie czynności robimy na własną odpowiedzialność, niewłaściwe połączenie grozi uszkodzeniem urządzenia, albo uszczerbkiem na zdrowiu!

Obwód łączymy jak na zdjęciu, port 7 oznaczony GPIO4 łączymy z opornikiem, a ten z anodą (+) tj. dłuższą nóżką diody, którą wkładamy w dwa kolejne rzędy naszego interfejsu. Drugi rząd, tam gdzie jest katoda (-) łączymy kabelkiem z uziemieniem (skrajny rząd interfejsu), który łączymy z GND. Trzeba dobrać wartość opornika, w sieci są kalkulatory Ohmów w zależności od parametrów diody.