GIT to rozproszony system kontroli wersji.

Aby utworzyć konto należy:
1. utwórz konto np. github.com (jest to serwer obsługi GIT, ale może być inny serwer np. bitbucket.com)
2. utwórz repozytorium
3. pobierz GIT na Windows
4. logujemy się do githuba (dane z githuba) ->

1
git config --global user.email "jan.kowalski@onet.pl"

podajemy login ->

1
git config --global user.name "jan.kowalski"

5. w projekcie który chcemy przesłać ->

1
git init

6. dodajemy wszystkie pliki ->

1
git add .

7. komentujemy zmiany ->

1
git commit -m "first commit"

8. dodajemy adres naszego repozytorium ->

1
git remote add origin https://github.com/gitTest2345/Snake.git

9. wgrywamy pliki na githuba ->

1
git push -u origin master

Przegląd ustawień

Aktualne ustawienia:

1
git config --list

Edycja

1
git config --edit
1
git config --edit --global

Dodanie do istniejącego projektu naszej części

Najpierw pobieramy to, co istnieje już na serwerze, potemscalamy i wgrywamy na serwer

1
2
3
4
git fetch origin master:tmp
git rebase tmp
git push origin HEAD:master
git branch -D tmp