Formularz w Bootstrapie dodający użytkownika, walidujący pola, pokazujący siłę hasła wygląda tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
 <div class="col-sm-4"></div>
   <div class="col-sm-4">
    <div class="panel panel-default">
     <div class="panel-heading">Zakładanie nowego konta użytkownika</div>
      <div class="panel-body">
           <form role="form" action="rejestruj.php" method="POST">
          <div class="form-group" id="emailgroup">
                <label for="email">Adres e-mail*:</label>
                <input type="email" class="form-control" id="email" name="email">
          </div>
          <div class="form-group" id="pwdgroup">
                <label for="pwd">Hasło*:</label>
                <input type="password" data-toggle="tooltip" title="Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków" class="form-control" id="pwd" name="pwd">
          </div>
          <div class="form-group" id="pwd2group">
                <label for="pwd2">Powtórz hasło*:</label>
                <input type="password" class="form-control" id="pwd2">
          </div>
          <div class="form-group">
                <div class="alert alert-danger" id="strength_score">
                  Brak hasła!
       </div>
          </div>
           <button type="submit" class="btn btn-default" onclick="return sprawdz();">Zarejestruj użytkownika</button>
          <div>
          * - pola obowiązkowe
          </div>
         </form>
        </div>
    </div>
  </div>
     <div class="col-sm-4"></div>
<script>
var walidacja = new Array();
walidacja['email']=false;
walidacja['pwd']=false;
walidacja['pwd2']=false;


function sprawdz()
{
  var blad=false;
  var komunikat='';
  var emailReg = /^([\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4})?$/;
  if(!emailReg.test(document.getElementById("email").value))
  {
     komunikat+="Nie podano poprawnego adresu e-mail!\n";
         blad=true;
  }
  if (document.getElementById("pwd").value != document.getElementById("pwd2").value)  
  {
    komunikat+="Podane hasła nie są takie same, popraw fomularz!\n";  
    blad=true;
  }
  if (document.getElementById("pwd").value.length<=7)
  {
    komunikat+="Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków!\n";  
    blad=true;
  }    

  if (blad) alert(komunikat);
  return !blad;
}

function scorePassword(pass) {
    var wynik = 0;
    var warianty = {
        cyfry: /\d/.test(pass),
        male: /[a-z]/.test(pass),
        duze: /[A-Z]/.test(pass),
        specjalne: /\W/.test(pass),
        dlugosc: pass.length > 7
    };
    for(var war in warianty)
      if(warianty[war]) wynik += 20;
 
    var color = '';
   
        document.getElementById("strength_score").className = "alert alert-" + (!warianty['dlugosc'] ? "danger" : (wynik<80 ? "warning" : "info")) ;

    $("#strength_score").text("Siła hasła: "+wynik + '%');
    return parseInt(wynik);
}

function walidujWszystkie()
{
  for (i in walidacja)
    if(!walidacja[i]) return false;
  return true;
}


$(function() {
    $("#pwd").on("keydown", function() {
        scorePassword($(this).val());
    });
        $("#pwd2").on("focusout", function()
        {
           if ($("#pwd").val() != $("#pwd2").val())  //lub document.getElementById("pwd").value != document.getElementById("pwd2").value
       {
                walidacja['pwd2']=false;
                        $("#strength_score").text("UWAGA! Podane hasła są RÓŻNE!");
                        document.getElementById("strength_score").className = "alert alert-danger";
                        document.getElementById("pwd2group").className = "form-group has-error";
       }           
            else
           {
            walidacja['pwd2']=true;
                document.getElementById("pwd2group").className = "form-group has-success";
                if (walidujWszystkie())
                {
                $("#strength_score").text("Poprawne hasło!");
            document.getElementById("strength_score").className = "alert alert-info";
                }
           }       
        });
        $("#pwd").on("focusout", function()
        {
           if (document.getElementById("pwd").value.length<8)
       {
               walidacja['pwd']=false;
                        $("#strength_score").text("Hasło MUSI zawierać co najmniej 8 znaków!");
                        document.getElementById("strength_score").className = "alert alert-danger";
                        document.getElementById("pwdgroup").className = "form-group has-error";
       }
         else
         {
          walidacja['pwd']=true;
          document.getElementById("pwdgroup").className = "form-group has-success";
          if (walidujWszystkie())              
                {
                  $("#strength_score").text("Poprawne hasło!");
              document.getElementById("strength_score").className = "alert alert-info";
                }
         }         
        });
        $("#email").on("focusout", function()
        {
         var emailReg = /^([\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4})?$/;
     if(!emailReg.test(document.getElementById("email").value))
         {
            walidacja['email'] = false;
                $("#strength_score").text("To nie jest poprawny adres e-mail!");
            document.getElementById("strength_score").className = "alert alert-danger";
                document.getElementById("emailgroup").className = "form-group has-error";
                //alert("!");
         }
         else
         {
                walidacja['email']=true;
                        document.getElementById("emailgroup").className = "form-group has-success";
                if (walidujWszystkie())
                {
                $("#strength_score").text("Poprawny adres e-mail!");
            document.getElementById("strength_score").className = "alert alert-info";
                }
         }
        });
        $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
});
</script>