Dzisiaj nauczycie się tworzyć we Flutterze klikalną listę utworów.

Zacznijmy od bazowego kodu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Muzyczna Lista',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: Text('Muzyczna Lista'),
        ),
        body: Center(
          child: Text('Witaj Świecie'),
        ),
      ),
    );
  }
}

Po uruchomieniu takiej aplikacji powinniśmy zobaczyć prosty ekran z napisem Witaj Świecie

Tworzenie Listy

Na potrzeby poradnika będziemy używać stałej zmiennej która bedzie przechowywać tytuły piosenek bedzie ona wyglądać tak, final _songs = […];
Flutter opiera się na widgetach i takie będziemy tworzyć w celu wyświetlania listy piosenek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
class _MusicListState extends State<MusicList> {
  final _songs = <String>["Shape Of You", "Despacito","Sugar"]; // listę piosenek należy uzupełnić :)
  final _biggerFont = TextStyle(fontSize: 18.0);
 
  Widget _buildSuggestions() {
    return ListView.builder(
        padding: EdgeInsets.all(16.0), // dodanie odstępów
        itemCount: _songs.length * 2, // Długość listy to 2 * ilość tytułów ponieważ co druga komórka w liście to Divider() czyli pozioma linia odzielająca komórki
        itemBuilder: /*1*/ (context, i) {
//Jeśli index komórki jest parzysty to zwracamy poziomą linie (Divider) jeśli nie to budujemy komórkę z tytułem piosenki
          if (i.isOdd) return Divider(); /*2*/
          final index = i ~/ 2;
          return _buildRow(_songs[index]);
        });
  }
 
  Widget _buildRow(String songTitle) { // Tutaj tworzymy komórkę piosenki z jej tytułem
    return ListTile(
      title: Text(
        songTitle,
        style: _biggerFont,
      ),
    );
  }
 
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Muzyczna Lista'),
      ),
      body: _buildSuggestions(),
    );
  }
 
}

class MusicList extends StatefulWidget {
  @override
  State<MusicList> createState() => _MusicListState();
}

Aby zacząć wyświetlać naszą liste w aplikacji wystarczy zaaktualizować naszą główną strukturę w ten sposób

1
2
3
4
5
6
7
8
9
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Muzyczna Lista',
      home: MusicList(),
    );
  }
}