Witam wszystkich!
Dzisiejszym tematem będzie budowanie własnego zeszytu w postaci elektronicznej .

Przykładowy zeszyt można zobaczyć pod adresem: Przyklad

Każde zadanie robione na lekcji będzie umieszczane w menu z lewej strony i otwierane w oknie obok.

Zasada działania jest bardzo prosta:
-stworzenie szkieletu strony

-pobranie zadań z bazy danych

-wypisanie zadań w menu

-otwieranie danego zadania w oknie obok

Uwaga! Baza danych powinna zawierać takie pola jak: ID (klucz), nazwa (nazwa strony np. zadanie.inc.php), opis (pole widocznie w menu)

Kod pliku index.php :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="config/style.css" type="text/css"> <!-- deklaracja stylu -->
</head>
<div id="kontener"> <!-- Polecenie DIV określający wielkość i szerokość szkieletu -->
<div id="naglowek"><img src="obrazek.gif"></div>
<div class="menu" id="k1">
<ul>
<?php
include"config/polacz.php"; //polecenie include służące do połączenia z bazą danych
$tabela=mysql_query("Select * FROM zeszyt ORDER BY ID;"); //Pobranie danych z tabeli zeszyt
while($wiersz=mysql_fetch_row($tabela))
{
echo "<li><a href="index.php?plik=$wiersz[1]">$wiersz[2]</a></li>"; //Wypisanie linków w MENU z bazy
}
mysql_free_result($tabela);
mysql_close($link);
?>
</ul>
</div>
<div class="kolumna" id="k2">
<?php
if (!isset($_GET['plik']) || ($_GET['plik']=="")) //zabezpieczenie które otworzy plik newsy.inc.php w razie błędu
{
$plik="newsy.inc.php";
include"$plik";
}
else
{
$plik=$_GET['plik'];
include"zadania/$plik";  //Otwarcie danej strony w oknie obok menu
}
?>
</div>
<div id="clear"></div>
<div id="stopka"><img src="stopka.gif"></div>
</div>
</body></html>

Kod programu style.css

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#kontener{
width: 960px;
margin: 0 auto;
}

#naglowek{
margin: 10px;
width: 930px;
height: 190px;
border: 2px solid black;
}
.menu{
margin-left: 10px;
width: 120px;
height:350px;
float:left;
border:2px solid black;
}
.kolumna{
float: left;
width: 810px;
height: 350px;
border: 2px solid black;
}

#clear{
clear: both;
}

#stopka{
margin: 10px;
width: 930px;
height: 250px;
border: 2px solid black;
}

 

PHP