Program prosi o podanie liczby n, następnie generuje formularz HTML zawierający pola do wprowadzenia n-liczb, po czym liczy ich sumę, średnią arytmetyczną, znajduje maksimum oraz minimum. Autor: Rafał Kubacki.

formularz.php (do wprowadzania n):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<html>
<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
        <form action="formularz2.php" method="GET">
        <table>
                <tr><th colspan="2">Kalkulator</th></tr>
                <tr><td>Ilość liczb</td><td><input name="n"></td></tr>
                <tr><td colspan="2"><input type="submit" value="OK"></td></tr>
        </table>
        </form>
</body>
</html>

formularz2.php (generuje formularz zawierający n pól):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<html>
<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
        <form action="formularz3.php" method="GET">
        <table>
                <tr><th colspan="2">Kalkulator</th></tr>
                <?php
                        $n=$_GET['n'];
                        for ($i=0; $i<$n; $i++)
                                echo "<tr><td>Liczba $i</td><td><input name="L$i"></td></tr>";
                ?>
                <tr><td colspan="2"><input type="submit" value="OK"></td></tr>
                <input type="hidden" name="n" value="<?php echo "$n";?>">
        </table>
        </form>
</body>
</html>

formularz3.php: (oblicza średnią, sumę, min i max)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
<html>
<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
        <table>
                <tr><th colspan="2">Kalkulator</th></tr>
                <?php
                        // Deklaracje zmiennych
                        $n=$_GET['n'];
                        for ($i=0; $i<$n; $i++){
                                $liczby[$i]=$_GET["L$i"];
                        }
                       
                        $suma=0;
                        $min=$liczby[0];
                        $max=$liczby[0];
                        $max2=0;
                               
                        // Suma liczb
                        for ($i=0; $i<$n; $i++){
                                $suma+=$liczby[$i];
                        }
                        echo "<tr><td>Suma liczb</td><td>$suma</td></tr>";
                               
                        // Średnia liczb
                        $sr=$suma/$n;
                        echo "<tr><td>Średnia</td><td>$sr</td></tr>";
                               
                        // Największa liczba
                        for ($i=0; $i<$n; $i++) {
                                if ($max < $liczby[$i]) {
                                        $max=$liczby[$i];      
                                }
                        }
                        echo "<tr><td>Największa</td><td>$max</td></tr>";
                               
                        // Druga najwieksza liczba
                        for ($i=0; $i<$n; $i++) {
                                if ($max2 < $liczby[$i] && $liczby[$i] != $max) {
                                        $max2=$liczby[$i];
                                }
                        }
                        echo "<tr><td>Druga największa</td><td>$max2</td></tr>";      
                               
                        // Najmniejsza liczba
                        for ($i=0; $i<$n; $i++) {
                                if ($min > $liczby[$i]) {
                                        $min=$liczby[$i];      
                                }
                        }
                        echo "<tr><td>Najmniejsza</td><td>$min</td></tr>";
                ?>
        </table>
</body>
</html>

style.css – arkusz stylu CSS dla programu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
body, html{
        background: #eee;
}

table {
        background: #fff;
        margin: 0 auto;
        border-spacing: 0px;
        -webkit-border-radius: 5px;
        -moz-border-radius: 5px;
        border-radius: 5px;
        font-family: verdana;
}

table tr th{
        background: #e74c3c;
        color: #fff;
        padding: 15px;
        font-size: 24px;
        margin: 0px;
        -webkit-border-top-left-radius: 5px;
        -webkit-border-top-right-radius: 5px;
        -moz-border-radius-topleft: 5px;
        -moz-border-radius-topright: 5px;
        border-top-left-radius: 5px;
        border-top-right-radius: 5px;
}

table tr td{
        font-size: 18px;
        color: #ccc;
        padding: 10px;
        margin: 0px;
        border-top: 1px solid #f5f5f5;
}

input[type="text"]{
        border: 1px solid #f5f5f5;

}

input[type="submit"]{
        border: none;
        background: #e74c3c;
        -webkit-border-radius: 5px;
        -moz-border-radius: 5px;
        border-radius: 5px;
        padding: 10px;
        color: #fff;
        margin: 0px;
        width: 100%;
}
PHP