Algorytm Delay z nieskończoną petlą ze sprzężeniem zwrotnym w języku JS (Reaper). Algorytm ten brzmieniowo w niczym nie ustępuje zawodowym efektom VST.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
//IIR Delay implementation by Adam Fulara
desc:delay IIR

@init
bufL=0;
bufR=500000;
buflen=500000;
ii=0;
loop
(1000000,
bufL[ii]=0;
ii+=1;
);
i=0;
dump=0.5;
delay=44500;

@sample
opoznienie=i-delay + (i<delay ? buflen);
spl0+=bufL[opoznienie]*dump;
spl1+=bufR[opoznienie]*dump;
bufL[i]=spl0;
bufR[i]=spl1;
i= i>=500000 ? 0 : i+1;