Czytnik RFID USB (np. R20XC-USB) działa zazwyczaj jak zewnętrzna klawiatura, z której zamiast kodów klawiszy przychodzą 8 bajtowe kody

Liczby te należy wczytać z „klawiatury” zdarzeniem np. keydown – instrukcja switch wybiera widok (podstronę) na której działają kody RFID, trzeba dopisać funkcję obsługi kodu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
function RFIDdecToString(rfid)
    //Funkcja zamiany odczytanej liczby na kod czterech liczby (0-255) z przecinkami (jak w czytnikach MFRC522 w Pythonie)
    //dla podanego w stringu rfid w systemie 10 zwraca string postaci 9,13,42,32
{
    var liczba = parseInt(rfid).toString(16); //zamienia go na liczbę dec a potem na 16 tkową
    var wynik="";
    for (var i=6; i>=0; i-=2)
    {
        var cyfra = liczba.substring(i,i+2);
        wynik += parseInt(cyfra, 16) + (i!=0 ? "," : "");
    }
    return wynik;
 }


function playersPageProcessIncomingRFID(rfid)
{
   //można zamienić na format RFC522
   var rfidMFRC522= RFIDdecToString(rfid); //format z Pythona
  // ... obsługa przychodzącego RFID
}


$$(document).on('keydown', function(e)
{
  switch(app.views.main.router.url) //w zależności od otwartej teraz strony
  {
    case '/players/': //dla strony PLAYERS
        if (e.keyCode==13) //ENTER - koniec RFID
        {
          console.log(RFIDdecCode + ' = ' + RFIDdecToString(RFIDdecCode));
          var receivedRFID = RFIDdecToString(RFIDdecCode);
          playersPageProcessIncomingRFID(receivedRFID);
          RFIDdecCode = ''; //reset dla następnego RFID
        }
        else
          if (e.key>='0' && e.key<='9')  //tylko cyfry, pozostałe znaki to z klawiatury a nie czytnika RFID
              RFIDdecCode += e.key;

        //console.log('RFID! Players page' + e.key); //13-enter
    break;
    default:
        console.log('RFID other page');
  }
});