Cron służy do okresowego uruchamiania zadań

Listę zaplanowanych zadań przejrzymy poleceniem

1
crontab -l

Jeśli chcemy wyedytować listę, dodać nowe zadanie, stosujemy

1
crontab -e

Plik zawiera listę okresowo uruchamianych zadań, kolejne zadania to kolejne linie, najpierw podajemy o której godzinie którego dnia uruchamiamy skrypt np.

1
0 * * * *  /usr/sbin/ipUpdate.pl

oznacza, że co godzinę uruchamiamy program ipUpdate.pl. Pierwsza liczba (0) oznacza numer minuty w godzinie(0-59), druga liczba (*) oznacza godziny (0-23), kolejna dzień miesiąca, następna miesiąc, a ostatnia dzień tygodnia (0-7, 0 = 7 = niedziela).