Cordova cały czas ewoluuje, instalacja z biblioteką Framework7 w aktualnej wersji (listopad 2019) przedstawia się następująco

Źródło: Instalacja – poradnik w j. angielskim https://framework7.io/cli/
Potrzebujemy: instalatora pakietów Javascript NPM.

1
2
npm install -g cordova
npm install -g framework7-cli

Tworzymy teraz katalog projektu. Wchodzimy do nowego katalogu.

1
2
3
mkdir projekt
cd projekt
framework7 create --ui

Wybieramy teraz rodzaj projektu na stronie, która się otworzy automatycznie, na końcu powinien wyskoczyć screen:
Cordova info

Aby dodać do projektu dawne polecenie cordova używamy przedrostka framework7

1
framework7 cordova plugin add cordova-splash-screen

Po utworzeniu projektu można wygenerować plik APK do wgrania na telefon komórkowy (musi być włączone instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł) poleceniem

1
framework7 cordova build android

Dodanie widoku (podstrony)

 1. w katalogu src\pages dodajemy nową stronę nazwa.f7.html
 2. podstrona musi być zapisana jako wzorzec
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  <template>
   <div class="page" data-name="about">
     <div class="navbar">
  ..........
     </div>
    </div>
  </template>
 3. w pliku home.f7.html w tym samym katalogu dodajemy przycisk do strony zgodnie z About. Ustawiamy
  1
  <a href="/nazwa/"....
 4. w pliku src\js\routes.js dodajemy wpisy:
  1
  import NazwaPage from '../pages/nazwa.f7.html';

  a niżej w tablicy var routes dodajemy wpis:

  1
  2
  3
  4
   {
      path: '/nazwa/',
      component: NazwaPage
    },

  Tworzenie pliku APK

  W katalogu projektu:

  1
  npm run build-dev-cordova-android

  Musi być ustawiona zmienna środowiskowa ANDOID_HOME (folder android-sdk)