Banner

Wciśnij ESC, aby zamknąć

Rafał Kubacki

Tablice to zmienne służące do przechowywania większej ilości danych czyt. innych zmiennych. Używanie ich jest o tyle wygodniejsze, że nie musimy definiować X zmiennych a dodatkowo otrzymujemy parę użytecznych funkcji do zarządzania naszymi danymi. Poniższy skrypt tworzy tablicę ze zmiennymi liczbowymi podanymi przez nas w…

Rafał Kubacki

WSTĘP Skrypt tworzący generator liczb losowych w formie prostej strony www. Do wykonywania obliczeń wykorzystuje zarówno JS jak i PHP. INDEX.PHP Kod odpowiedzialny za działanie naszego generatora. Każda z kolumn spełniających określone działanie opisana jest poniżej.

Rafał Kubacki

Stworzenie animowanego banneru który będzie przemieszczał się po naszym ekranie w różnych kierunkach wcale nie jest rzeczą trudną do zrobienia. Do wykonania naszego zadania wystarczy nam 1 plik html w którym umieścimy nasz obraz oraz kod javascript, który będzie odpowiadał za poruszanie nim.