Tekst odbija się od krawędzi apletu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;

public class Hello extends Applet implements Runnable   // nazwa Hello   extends- rodzaj (aplet czyli do internetu)
{
    int x,kierunek_x,kierunek_y,y;
        Thread runner = null;
        public void init()
        {// przy starcie
                resize (600,200);
                x=y=10;
                kierunek_x=kierunek_y=3;
start();
        }


        public void paint(Graphics g)
        {// przy odśw ekranu
                g.drawString("Hello world!",x,y);
        }
       
        public void run ()              //sekcja/funkcja ruchu
        {
        while(true)
         {
                try
                {
                Thread.sleep(50); //zatrzymanie/pauza
                }
                catch (Exception e){}
          repaint();
                  x=x+kierunek_x;
                  y=y+kierunek_y;
          if(x>=530|| x<=0) kierunek_x=-kierunek_x;
          if(y>=200 || y<=8) kierunek_y=-kierunek_y;

        }
//     
        }
       
        public void start() {

    if ( runner == null ) {

        runner = new Thread( this );
        runner.start();
    }
}
       
       
        public void stop() {

     if ( runner != null && runner.isAlive() )
         runner.stop();

    runner = null;
}
}