Program wczytuje 10 liczb do tablicy, po czym przestawia kolejność od końca do początku przepisując liczby do tej samej tablicy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
//by Michuu^^
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
int tab[11];
for (int i=0; i<=9; i++)
{
cout<<"Podaj "<<i+1<<" element: ";
cin>>tab[i];
}

cout<<"Tablica zostala zapelniona..."<<endl<<endl;
system("pause");

for (int i=0; i<=4; i++)
{
tab[10]=tab[i];
tab[i]=tab[9-i];
tab[9-i]=tab[10];
}

cout<<"Tablica zostala zamieniona..."<<endl;

for (int i=0; i<=9; i++)
{
cout<<"Element "<<i+1<<" = "<<tab[i]<<endl;
}

system("pause");
return 0;
}
C