Jest to skrypt z zadania Tablice część 1 – JavaScript wykonany w PHP.

index.php
Prosty formularz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
        <head>
        </head>
        <body>
                <form action="form.php" method="GET">
                        <p><input type="text" id="c0" name="c0"></p>
                        <p><input type="text" id="c1" name="c1"></p>
                        <p><input type="text" id="c2" name="c2"></p>
                        <p><input type="text" id="c3" name="c3"></p>
                        <p><input type="text" id="c4" name="c4"></p>
                        <p><input type="submit" value="Stwórz tablice!"></p>
                </form>
        </body>
</html>

form.php
Funkcje obsługujące formularz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php
function wypisz($t){
        echo "<table border=1><tr>";
        for ($i=0; $i<sizeof($t); $i++){
                echo "<td>" .$t[$i]. "</td>";
        }
        echo "</tr></table>";
}

function wprowadz(){
        for ($i=0; $i<5; $i++){
                $t[4-$i] = $_GET["c".$i];
        }
        return $t;
}


$t1 = wprowadz();
wypisz($t1);
?>
PHP