25 lutego 2020

LightWebSockets – lws_writeable – generowanie przerwania


Możliwość komentowania LightWebSockets – lws_writeable – generowanie przerwania została wyłączona

Procedura wysyłania pakietu przez Websocket w C++ z wykorzystaniem biblioteki lws.
Czytaj dalej »

23 lutego 2020

JSON w C++ na Raspberry Pi: libjsoncpp

Kategoria: C++, Raspberry Pi

Możliwość komentowania JSON w C++ na Raspberry Pi: libjsoncpp została wyłączona

Biblioteka libjsoncpp to standardowa biblioteka w Raspbianie do obsługi danych w formacie JSON.
Czytaj dalej »

20 lutego 2020

Virtual list – @click modal/sheet – Framework7


Możliwość komentowania Virtual list – @click modal/sheet – Framework7 została wyłączona

Virtual list nie obsługuje zdarzenia @click, dlatego trzeba posłużyć się konstrukcją
Czytaj dalej »

11 lutego 2020

Wirtualna lista korzystająca z danych pobranych przez axiosa w Framework7


Możliwość komentowania Wirtualna lista korzystająca z danych pobranych przez axiosa w Framework7 została wyłączona

Wersja 5.4 Framework7.
Czytaj dalej »

15 stycznia 2020

Zamiana z systemu binarnego na dziesiętny

Kategoria: C++

Możliwość komentowania Zamiana z systemu binarnego na dziesiętny została wyłączona

Zamiana liczby z systemu binarnego na dziesiętny w C++. Autor: Adam Czwordon.
Czytaj dalej »

15 stycznia 2020

Zamiana z systemu dziesiętnego na binarny w C++ i Javascript

Kategoria: C++, JavaScript

Możliwość komentowania Zamiana z systemu dziesiętnego na binarny w C++ i Javascript została wyłączona

Program zamienia liczby całkowite z systemu dziesiętnego na binarny (autor: Kamil Kucharski)
Czytaj dalej »

12 grudnia 2019

Tworzenie widgetu w aplikacji Cordova


Możliwość komentowania Tworzenie widgetu w aplikacji Cordova została wyłączona

Aby stworzyć widget w aplikacji opartej na cordovie musimy część aplikacji napisać w Javie. Po pierwsze, musimy skonfigurować plik AndroidManifest.xml. Znaleźć go można w katalogu: platforms/android/app/src/main/AndroidManifest.xml. Powinien on wyglądać mniej więcej tak:

Czytaj dalej »

23 listopada 2019

Cordova + Framework7 – instalacja

Kategoria: Cordova (phonegap)

Możliwość komentowania Cordova + Framework7 – instalacja została wyłączona

Cordova cały czas ewoluuje, instalacja z biblioteką Framework7 w aktualnej wersji (listopad 2019) przedstawia się następująco
Czytaj dalej »

22 listopada 2019

LibWebSocket – dwukierunkowa asynchroniczna komunikacja JS-C++

Kategoria: C, C++, JavaScript

Możliwość komentowania LibWebSocket – dwukierunkowa asynchroniczna komunikacja JS-C++ została wyłączona

Program realizuje połączenia dwukierunkowe websocktets: JAVASCRIPT <-> C++ na dwóch osobnych wątkach – jeden wysyła co 5 sekund komunikat z serwera do wszystkich podłączonych klientów (autorska część), drugi odpowiada podłączonym klientom tym samym komunikatem, który od nich otrzymuje (przykład autorstwa twórców biblioteki).

Wątki są zsynchronizowane (mutex);
Czytaj dalej »

4 listopada 2019

Aplikacja mobilna cordova z relacyjną bazą danych SQLite


Możliwość komentowania Aplikacja mobilna cordova z relacyjną bazą danych SQLite została wyłączona

Przykład jest oparty na Frameworku7 w wersji piątej.
Czytaj dalej »