C++

30 października 2019

Plikowa baza danych – VECTOR

Kategoria: C++

Możliwość komentowania Plikowa baza danych – VECTOR została wyłączona

Szkolna aplikacja zapisująca dane uczniów w tablicy VECTOR z wykorzystaniem rekordów, oraz zapisująca i odczytująca z pliku z użyciem iteratorów.

Czytaj dalej »

10 sierpnia 2019

Libwebsockets w C++ i połączenie z Cordovą


Możliwość komentowania Libwebsockets w C++ i połączenie z Cordovą została wyłączona

Biblioteka Websockets działa dobrze w C++ udostępniając mechanizm komunikacji za pomocą websockets (protokół na www do obustronnej komunikacji klient-serwer).
Czytaj dalej »

28 listopada 2017

Kolejka FIFO w C++

Kategoria: C++

Możliwość komentowania Kolejka FIFO w C++ została wyłączona

W języku C++ istnieją szablony do obsługi różnego rodzaju kolejek. Poniższy przykład pokazuje jak używać kolejki FIFO (first in, first out).
Czytaj dalej »

5 kwietnia 2017

Odczytywanie zmiennych POST/GET w skrypcie CGI w C++

Kategoria: C++

Możliwość komentowania Odczytywanie zmiennych POST/GET w skrypcie CGI w C++ została wyłączona

Odczytywanie POST w C++ z użyciem biblioteki CGICC wygląda następująco (odczyta wszystkie zmienne z formularza):
Czytaj dalej »

Program pokazuje prostą implementację stosu zawierającego zmienne typu String, oraz unię (połączenie kilku typów) w C. Poszczególne funkcje dodają element do stosu, usuwają go, wypisują stos, lub usuwają wszystkie elementy stosu.
Czytaj dalej »

Poprzedni program CGI do obsługi bazy danych MySQL (zobacz jego kod) został przepisany na wersję z biblioteką cgicc służącą do generowania kodu HTML w C++.
Czytaj dalej »

Program łączy się z bazą danych MySQL na serwerze Linux (Debian) a następnie pobiera dane z tabeli i wypisuje na ekranie w postaci strony HTML (można uruchamiać jako skrypt CGI w katalogu /cgi-bin).
Czytaj dalej »

Czytaj dalej »

Kompletny kod gry komputerowej Tetris dla 1 lub 2 graczy, napisany w 1997 na pierwszym roku studiów.
Czytaj dalej »

12 czerwca 2012

QuickSort w WinApi

Kategoria: C++

Algorytm sortowania QuickSort w WinApi.
Czytaj dalej »