C++

6 kwietnia 2020

Wyrażenia regularne w C++

Kategoria: C++

Możliwość komentowania Wyrażenia regularne w C++ została wyłączona

Biblioteka regex wymaga standardu c++11

Czytaj dalej »

17 marca 2020

Palindormy w C++

Kategoria: C++

Możliwość komentowania Palindormy w C++ została wyłączona

Palindrom to słowo takie samo od przodu i od tyłu.
Czytaj dalej »

14 marca 2020

RFID zamiana liczby unsigned long na string (hex, dec)

Kategoria: C++, JavaScript

Możliwość komentowania RFID zamiana liczby unsigned long na string (hex, dec) została wyłączona

Czytniki RFID wysyłają dane w różnych formatach. Popularny jest 10-cyfrowy kod unsigned long, popularne aplikacje w Pythonie odczytują RFID w postaci stringu, który zawiera po przecinku cztery liczby. Napiszemy konwersję jednego formatu na drugi.
Czytaj dalej »

12 marca 2020

Operacje na stringach w plikach w C++

Kategoria: C++, Szablony stron

Możliwość komentowania Operacje na stringach w plikach w C++ została wyłączona

Zadanie:
Program operuje na 2 plikach – wejściowym i wyjściowym.
Wejściowy zawiera
znak1 napis1
znak2 napis2
Czytaj dalej »

9 marca 2020

GIT

Kategoria: C++, Java, JavaScript, Linux

Możliwość komentowania GIT została wyłączona

GIT to rozproszony system kontroli wersji. Czytaj dalej »

6 marca 2020

Podwójne klaśnięcia – czujnik dźwięku Raspberry Pi

Kategoria: C++, Raspberry Pi

Możliwość komentowania Podwójne klaśnięcia – czujnik dźwięku Raspberry Pi została wyłączona

Program rozpoznaje pojedyncze i podwójne klaśnięcia na RPi
Czytaj dalej »

25 lutego 2020

LightWebSockets – lws_writeable – generowanie przerwania


Możliwość komentowania LightWebSockets – lws_writeable – generowanie przerwania została wyłączona

Procedura wysyłania pakietu przez Websocket w C++ z wykorzystaniem biblioteki lws.
Czytaj dalej »

23 lutego 2020

JSON w C++ na Raspberry Pi: libjsoncpp

Kategoria: C++, Raspberry Pi

Możliwość komentowania JSON w C++ na Raspberry Pi: libjsoncpp została wyłączona

Biblioteka libjsoncpp to standardowa biblioteka w Raspbianie do obsługi danych w formacie JSON.
Czytaj dalej »

15 stycznia 2020

Zamiana z systemu binarnego na dziesiętny

Kategoria: C++

Możliwość komentowania Zamiana z systemu binarnego na dziesiętny została wyłączona

Zamiana liczby z systemu binarnego na dziesiętny w C++. Autor: Adam Czwordon.
Czytaj dalej »

15 stycznia 2020

Zamiana z systemu dziesiętnego na binarny w C++ i Javascript

Kategoria: C++, JavaScript

Możliwość komentowania Zamiana z systemu dziesiętnego na binarny w C++ i Javascript została wyłączona

Program zamienia liczby całkowite z systemu dziesiętnego na binarny (autor: Kamil Kucharski)
Czytaj dalej »