Banner

Naciśnij przycisk ESC, żeby zamknąć

FX

Wykorzystując bibliotekę STM32 i system rtthread możemy wypisać w konsoli (UART) dowolne komunikaty, wystarczy podpiąć się pod UART (np. UART2 w przypadku Nucleo F103RB)